Järjestöneuvosto aloittaa toimintansa

Järjestöneuvosto aloittaa toimintansa

Pohjois-Savon järjestöyhteistyö harppaa merkittävän askeleen, kun 14 toimialan edustama järjestöneuvosto aloittaa toimintansa Pohjois-Savon järjestöjen ja Pohjois-Savon maakuntaliiton yhteistyö- ja neuvottelurakenteena. Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus hyväksyi järjestöneuvoston kokoonpanon 20.5. järjestetyssä kokouksessaan.

Järjestöneuvoston tavoitteena on toimia järjestöjen yhteisenä äänenä ja vaikuttajana. Järjestöneuvoston tarkoitus on tehdä näkyväksi monipuolista kolmannen sektorin toimintaa ja sen vaikutusta kansalaisen hyvinvointiin ja terveyteen sekä kuntien elinvoimaan.

Tärkeitä yhteisiä asioita ovat esimerkiksi järjestöjen tiloihin ja avustuksiin liittyvät kysymykset sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyön sujuvoittaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tullaan viemään lähivuosina eteenpäin. Järjestöt ovat valmiina vastamaan muutoksen haasteisiin yhdessä ja yhteistyössä maakunnassa toimivien organisaatioiden kanssa.

Järjestöneuvoston kokoaa keskuudestaan Pohjois-Savon järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon Jerry. Pohjois-Savon Jerry on kaikille Pohjois-Savossa toimiville järjestöille ja yhdistyksille avoin foorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa linjaamaan tärkeitä ja ajankohtaisia järjestötoiminnan asioita.

Pohjois-Savon Jerrylle tiedotetaan aktiivisesti järjestöneuvoston toiminnasta. Tällä hetkellä Pohjois-Savon Jerry kokoaa 63 järjestöä ja järjestöverkostoa. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti vapaata.

Järjestöneuvostossa on 14 järjestöedustajaa eri toimialoilta ja heillä on henkilökohtaiset varaedustajat. Jokainen järjestöedustaja edustaa omaa toimialaansa tai toiminta-aluettaan sekä järjestöjen yhteistyöverkostoja.

Lisäksi Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus on nimennyt keskuudestaan järjestöneuvostoon Pekka Leskisen ja Neeta Röppäsen. Asiantuntijajäsenenä mukana on Pekka Puustinen, joka toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin vetäjänä.

Järjestöneuvosto vuosille 2019-2020 on seuraava:

 • Lapsi- ja perhejärjestöt: Sinikka Roth, varaedustaja Eeva Heinonen
 • Nuorisotyön järjestöt: Erno Kääriäinen, varaedustaja Jussi Salmi
 • Työelämää ja työ-ja toimintakykyä edistävät järjestöt: Tuula Hirvonen, varaedustaja Outi Väyrynen
 • Vanhustyön järjestöt: Eija Rytkönen, varaedustaja Tiina Brunell
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöt: Leena Rosenberg, varaedustaja Heidi Hartikainen
 • Kulttuuri- ja taidejärjestöt: Mervi Eskelinen, varaedustaja Eeva Mäkinen
 • Liikunta- ja urheilujärjestöt: Risto Kovanen,varaedustaja Markku Sopanen
 • Harrastus- ja neuvontajärjestöt: Anne Matilainen, varaedustaja Niina Haatainen
 • Elinkeino- ja kehittämisen edistämisen järjestöt: Jaana Paananen, varaedustaja Mia Simpanen
 • Kylien ja asukastoiminnan sekä lähidemokratian järjestöt: Toini Juvonen-Nissinen, varaedustaja Merja Kaija
 • Turvallisuuden ja arjen turvallisuuden järjestöt: Hannu Hoffren, varaedustaja Jaana Vilhunen
 • Monikulttuurisuusjärjestöt: Katja Koponen, varaedustaja Rainer Hagert
 • Mielenterveys- ja päihdejärjestöt: Tiina Puranen, varaedustaja Heli Rantanen
 • Monialajärjestöt: Sami Hämäläinen, varaedustajat Mika Saastamoinen

Järjestöneuvoston ja Pohjois-Savon Jerryn toimintaa voit seurata jatkossa pohjoissavolaiset.fi sivustolta, jossa molemmilla on oma toimijakortti.

Järjestöyhteistyön kokonaisuutta on kehitetty Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa – Sakke-hankkeessa vuodesta 2017. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry.

Lisätietoja: Anne Aholainen, 044 235 8997, Henna Ovaskainen 044 243 9000