Järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön tukea maakunnallisesti

Järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön tukea maakunnallisesti

”Oletko miettinyt, löytävätkö asukkaat tai kumppanit yhdistyksesi tiedot nykypäivän viestitulvan keskellä?” Kysymys kuuluu videolta, jonka järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen käynnistää osana järjestötietopalvelun käyttökoulutusta.

Maakuntataloon muuttanut Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke kiertää tänä syksynä kunnissa kouluttamassa yhdistyksiä järjestötietopalvelun käyttöönottoon sekä kokoamassa tietoa kuntien järjestöystävällisyydestä.

Järjestötietopalvelu on yksi Sakke-hankkeen tuloksista ja se löytyy sivulta pohjoissavolaiset.fi. Maakunnan yhdistyksille ja järjestöille sekä yhteisöille se tarjoaa ilmaisen viestintäkanavan. Järjestötietopalvelu antaa myös kunnille ja mahdollisuuden pitää yllä omaa ajantasaista luetteloa oman kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Ajantasaisen järjestötiedon löytyminen on järjestöystävällisen kunnan merkki.

Sakke-hankkeen avulla pohjoissavolaiset yhdistykset ja järjestöt ovat koonneet Pohjois-Savon Järjestöstrategian, jonka yksi tavoite on toimintakykyiset yhdistykset Pohjois-Savossa vuonna 2030. Järjestöystävällinen kunta -kuntakortit antavat mahdollisuuden vertailla toimivia järjestötoiminnan käytäntöjä kunnissa.

– Yhdistysten toimintakyky muotoutuu ilmaisten tai kohtuuhintaisten tilojen, yhteistyön mahdollisuuksien sekä avustusten kokonaisuudesta. Toimintakykyinen yhdistys pystyy parhaiten tuottamaan hyvinvointia kuntalaisille ja elinvoimaa kunnalle, toteaa Sakke-hankkeen projektipäällikkö Anne Aholainen.

Sakke-hankkeen toimesta Pohjois-Savossa on käynnistynyt maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän, Pohjois-Savon Jerryn, toiminta. Pohjois-Savon Jerry on tarkoitettu kaikille järjestöille ja yhdistyksille. Toiminta sisältää järjestöfoorumitoiminnan sekä vaikuttamismahdollisuuksia järjestöjä koskeviin asioihin.

Pohjois-Savon Jerry valitsee keskuudestaan 14 järjestöedustajan Järjestöneuvoston. Järjestöneuvoston puheenjohtajana on ensimmäisellä kaudella 2019–2020 Risto Kovanen Pohjois-Savon Liikunta ry:stä.

– Tavoitteenamme on Suomen paras Järjestöneuvosto, jonka mittarina on meidän järjestöneuvostoon kuuluvien oma halu olla mukana tekemässä historiallista järjestöyhteistyötä täällä Pohjois-Savossa.

Järjestöneuvosto on otettu hyvin vastaan ja se toimii Pohjois-Savon Liiton maakuntahallituksen vastinparina. Maakuntahallitus on valinnut kaksi jäsentään järjestöneuvostoon.

Sakke-hanke hakee parhaillaan kehittämistyölleen jatkovuotta vuodeksi 2020. Hanke toimii Veikkauksen tuella, sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen myöntämällä avustuksella. Hankkeen jälkeen taustaorganisaatio Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry hakee maakunnalliselle järjestötoiminnan ja -yhteistyön tuelle pysyvämpää resurssia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.


Lisätietoja:
Anne Aholainen p. 044 235 8997
Henna Ovaskainen p. 044 243 9000

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry »

Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu »

Tiedote on julkaistu osana Pohjois-Savon liiton uutiskirjettä 27.9.2019

Asiasanat

Pohjois-Savon järjestöyhteistyö, järjestöneuvosto, Pohjois-Savon Jerry, pohjoissavolaiset.fi,