Kuopion yhdistykset kokoontuivat Kuopion kaupunkistrategian ja maaseudun kehittämistarpeiden äärelle

Kuopion yhdistykset kokoontuivat Kuopion kaupunkistrategian ja maaseudun kehittämistarpeiden äärelle

(Kuvassa Kuopion yhdistysten tulevaisuusillan osallistujat 12.9.2019)

Yhdistykset kokoontuivat kaikille Kuopion alueella toimiville yhdistyksille avoimeen Yhdistysten tulevaisuusiltaan 12.9.2019. Illassa oli osallistujia eri toimialojen järjestöistä niin maaseutu- kuin kaupunkialueelta.

Tilaisuuden työpajassa osallistujat pääsivät ideoimaan, kuinka järjestöt ja kaupunki voivat yhdessä toteuttaa Kuopion – Hyvän elämän pääkaupunki 2030 -vision mukaista strategiaa kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin palvelupäällikkö Kati Vähäsarjan johdolla. Työskentelyssä nostettiin esille mahdollisuuksina järjestöt asukkaiden hyvinvointitiedon tuottajina, yhteistyömahdollisuudet erilaisten tapahtumien sekä säännöllisten kohtaamisten muodossa ja haasteina tiedon puute sekä tilatarpeet.

Yksi illan työpajoista käsitteli maaseudun tulevaisuuden kehittämistarpeita. Osallistujat toivat esiin työskentelyssä tarpeita yksittäisistä investoinneista maaseutualueilla sekä monipuolisia kehittämisehdotuksia toiminnan elinvoimaisuuden säilymiseksi. Esimerkiksi yhdistysten ja yritysten verkostot, maaseutualueiden markkinointiin tarvittavat resurssit sekä etätyön ja digitaalisuuden mahdollisuudet nostettiin esille. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry vie esiin nousseita tarpeita osaksi tulevan ohjelmakauden strategiaansa.

Edellä mainittujen lisäksi tilaisuudesta löytyi myös työpaja oman yhdistyksen viestinnän edistämiseksi ja osana illan työpajaa työskenneltiin järjestöystävällinen Kuopio -kuntakortin tietojen täydentämiseksi. Kuntakortti julkaistaan sen valmistuttua Pohjoissavolaiset.fi – sivustolla.

 

Illan järjestivät yhteistyössä Kuopion kaupunki, Tukipilari, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry ja Sakke-hanke.