Arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille

Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyön opiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille lähi- ja etäkotikäynteinä hyvinvointia edistävää palvelua. Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiselle. Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua, ikkunajumppaa ja aktivoivaa toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit kestävät noin tunnin. Käynnit voidaan toteuttaa myös kokonaan puhelimitse tai muiden etäyhteyksien välityksellä.

Kohderyhmä: Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja
sosiaalihuollon palveluita. Kotikäyntejä toteutetaan Kuopion ruutukaava-alueella. Etäyhteyden avulla käyntejä voidaan järjestää myös maaseudulle. Koronan vuoksi opiskelijat haastattelevat asiakkaan puhelimitse ja noudattavat tapaamisissa THL:n ohjeita.

Hinta: Palvelu on asiakkaille maksutonta

Ajankohta ja kesto: Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat
toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä noin 4 kertaa/opiskelijapari. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa. Korona voi vaikuttaa palvelun saatavuuteen

 

Ilmoittautuminen:
viretori@savonia.fi

Lisätiedot:
Viretori-koordinaattori
Salla Lommi
salla.lommi@savonia.fi
044 785 6043

Avaa esite (pdf)