TIEDOTE POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖKENTÄLLE

SPR SAVO-KARJALAN PIIRI

28.8.2020

Arvoisa järjestön tai yhdistyksen edustaja!

Kesälomakausi alkaa olla takana päin ja syksyn toimintoja käynnistellään joka suunnalla. Kuten jokainen on myös mediasta huomannut, koronatartuntojen määrä on lähtenyt jälleen kasvuun. Vaikka toistaiseksi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella on rauhallista, voi tartuntatilanne myös meillä muuttua hyvinkin nopeasti.

Alla päivitettyä tietoa SPR:n suosituksista Vapepan vapaaehtoistoimintaan, jota voi tarpeen mukaan hyödyntää myös muiden yhdistysten toiminnassa. Mukana ovat myös tiedot syksyn aikana jatkettavan järjestöjen tilannekuvakyselyn toteutuksesta korona-apuun liittyen. Syksyn ensimmäisen tilannekuvakyselyn vastausaika on alkaa jo maanantaina 31.8. eli ensi viikolla.

 

JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVAKYSELY SYKSYN 2020 AIKANA

SPR Savo-Karjalan piiri jatkaa tilannekuvan keräämistä maakuntiemme järjestökentältä kevään tapaan muokatulla ja hieman kevennetyllä kysymyspatterilla. Kyselyn tarkoituksena ei ainoastaan ole tarkoitus kerätä tietoa yhdistysten auttamispotentiaalista, vaan myös niiden tekemistä havainnoista jäsenistössään sekä toimintaympäristössään.

 • Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa sekä se toimitetaan myös SPR:n valtakunnallisen koontiraportin mukana Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Valtioneuvoston (VN) tilannekeskukselle.
 • Seuraavat kyselyt toteutetaan syksyn osalta kunkin kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Linkki avautuu maanantaina ja sulkeutuu sunnuntaina klo 24.00. Kyselyn linkki lähetetään listallamme oleville yhdistyksille spostitse sekä julkaistaan SPR Savo-Karjalan piirin nettisivulla https://rednet.punainenristi.fi/savo-karjala.

 

Syksyn 2020 kyselyaikataulu:

Kysely toistetaan määräajoin vallitsevan koronatilanteen mukaan ajan tasaisen tiedon keräämiseksi sekä mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

 • Kyselyllä ei kerätä akuuttia tai kiireellistä reagointia vaativaa tietoa, olethan näissä tilanteissa suoraan yhteydessä asianomaiseen viranomaiseen, kuntaan tai SPR:n piiritoimistolle.
 • Pyydämme maakunnan järjestökentältä vastauksia 1 / yhdistys.
  Koostamme kyselyn vastauksista koosteen, josta ei ole tunnistettavissa suoraan yksittäisiä vastaajia tai henkilöitä.
 • Kyselylomakkeelle EI saa merkitä avunkohteena olevien henkilö- tai muita tunnistettavissa olevia tietoja.  Järjestö tai yhdistys pitää autettavien tiedot itsellään ja tarvittaessa viranomainen tai kunta pyytää lisätietoja ja sopii yksityiskohdista ko. toimijan kanssa.

Järjestönne tai yhdistyksenne voi tarvittaessa ilmoittaa myös käynnissä olevasta koronaan liittyvästä omasta auttamistoiminnastaan. Ilmoittamistanne auttamistoiminnan tiedoista toimitetaan halutessanne ajo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämään maakunnalliseen Jelli-järjestötietopalveluun julkaistavaksi (sivua päivitetään syyskuun aikana). Sivut tarjoavat tietoa avuntarvitsijoille sekä maakunnan ammattilaisille. Toivomme yhdistyksenne kuitenkin ensisijaisesti ilmoittavan auttamistoiminnan tiedot suoraan sivuston ylläpitäjälle heidän antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos kyselyyn, tilannekuvaan tai koronatilanteeseen liittyen tulee kysyttävää, voitte olla yhteydessä SPR:n piiritoimistolle:

 • Valmiussuunnittelija Markku Kasurinen, p. 040 560 2108
 • Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268
 • Piiritoimiston viikkopäivystäjä (arkisin klo 9-15), p. 0400 158 390
 • Mikäli kyselyjen välillä tietoihin tulee merkittäviä muutoksia (esim. yhdistyksenne yhteyshenkilö vaihtuu), voi siitä ilmoittaa osoitteeseen saka.osastontuki [ät] redcross.fi.

 

SUOSITUS VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN TOIMINTAAN KORONAEPIDEMIAN AIKANA

Tämän viestin liitteenä on tiedoksi erityisesti Vapepan jäsenjärjestöille suunnattu 28.8. päivitetty suositus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan koronaepidemian aikana, jota noudatamme myös Savo-Karjalan alueella.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella Vapepan toiminnassa noudatamme toistaiseksi lisäksi seuraavia periaatteita

 • Kasvotusten tapahtuvia koulutuksia, harjoituksia ja kokouksia voidaan järjestää hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden, jos viranomaiset eivät ole antaneet maakuntaan etätyösuositusta. Tiedotamme muutoksista saatuamme tiedon maakunnallisten valmiustoimikuntien kautta.
  • AVIn voimassa olevien rajoitusten mukaisesti yli 50 henkilön tilaisuuksia ei kasvotusten voida järjestää. mikäli niitä ei voida järjestää viranomaisten antamien hygienia- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.
 • Etätyösuosituksen tullessa voimaan kaikki toiminta siirtyy automaattisesti etätoiminnaksi myös Vapepan osalta. Jos koulutusta ei voda järjestää etäkoulutuksena, se perutaan tai siirretään myöhemmäksi.
 • Suosituksemme on, että kaikki syksyn koulutustoiminta olisi mahdollisuuksien mukaan etäkoulutusta ja kasvotusten järjestetään toistaiseksi vain ne koulutukset, joita ei voida lykätä ja niitä ei voi etänä kouluttaa.
  • Tilaisuuden kouluttajat, johtaja tai koollekutsuja vastaa turvallisuusjärjestelyjen toteutuksesta ja noudattamisesta.
  • Tilaisuuksien osalta kannattaa mahdollisuuksien ja säiden mukaan suosia ulkoilmassa järjestettäviä kokoontumisia.
  • Kasvotusten tapahtuva toiminta on syksyn 2020 aikana suunnattu oman maakunnan toimijoille, pitkämatkalaisia ei toistaiseksi turvallisuussyistä oteta koulutuksiin.
 • SPR:n henkilökunta osallistuu kokouksiin ja koulutuksiin toistaiseksi pääsääntöisesti etänä oman toiminnan suojaamiseksi.

 

 

VAPEPAN HÄLYTYSVALMIUS KORONAEPIDEMIAN AIKANA

Hälytystehtävillä Vapepan hälytysryhmiä johtaville Vapepa-johtajille tullaan syyskuun alun aikana lähettämään SPR:n piiritoimistolta hengityssuojain- ja suojainkäsinepaketti hälytystehtäviä varten.

 • Kertakäyttöiset suu- ja nenäsuojukset sekä hanskat on tarkoitettu otettavaksi mukaan viranomaisten johtamille akuuteille hälytystehtävälle (hätäetsinnät, pelastustehtävät jne) vapaaehtoisten käytettäväksi tilanteissa, joissa viranomainen ei pysty varustamaan Vapepan hälytysryhmiä suojaimilla.
  • Ensisijaisesti johtava viranomainen varustaa vapaaehtoiset suojaimilla, mutta mm. pelastuslaitos ja kunnat eivät suojaimia ainakaan automaattisesti tarjoa.
  • Vapepa-johtaja kirjaa käytettyjen maskien määrän tehtäväraportille, piiritoimisto laskuttaa suojaimet muiden kulujen mukana hälyttäneeltä viranomaiselta. Vapepa-johtaja täydentää maskivarastonsa omatoimisesti SPR:n piiritoimistolta.
  • Suojaimia ei saa käyttää muuhun toimintaan tai antaa eteenpäin.
 • Vapepa-johtaja huomioi vapaaehtoisten työturvallisuuden viranomaisen kanssa suunnitellessaan hälytystehtävän toteutusta ja päättää suojaimien käytöstä tarvittaessa.
  • Suojaimia ei oteta automaattisesti käyttöön, jos hygienia ja turvavälit voidaan varmistaa tai käytölle ei ole muuta syytä.
 • SPR:n hygienia- ja turvallisuusohjeita noudatetaan soveltaen myös hälytystehtävillä. Tehtävälle osallistuneista pidetään normaalitapaan kirjaa, myös tarvittaessa tehtävällä altistuneiden tavoittamiseksi jälkikäteen.

 

 

Yhteistyöterveisin,

Mika Korppinen

Valmiuspäällikkö

SPR Savo-Karjalan piiri

p. 0400 648 268

mika.korppinen@redcross.fi