Sakke – hankkeessa on luotu rakenteet maakunnan järjestöjen yhteistyölle, näkyvyydelle ja vaikuttamistoiminnalle

Sakke – hankkeessa on luotu rakenteet maakunnan järjestöjen yhteistyölle, näkyvyydelle ja vaikuttamistoiminnalle

Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on toiminut Pohjois-Savossa vuoden 2017 keväästä lähtien. Hanke on vastannut toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä maakunnassa. Hankkeen toiminnassa vuosien varrella olemme saaneet kohdata ja tuoda yhteen yhdistys- ja järjestötoimijoita, kuntien työntekijöitä sekä monia muita yhteistyökumppaneita Pohjois-Savon kunnissa.

Hankkeen toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu ja sen tuloksena on:

  • Käynnistetty Pohjois-Savon järjestöneuvoston toiminta, joka toimii maakunnallisena järjestöjen yhteistyörakenteena.
    Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen. Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa. Toiminta perustuu verkostoihin.
  • Luotu Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu kokoamaan tietoa alueen yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta yhteen paikkaan. 
    Pohjois-Savon järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä Pohjois-Savon alueella. Järjestötietopalvelun kautta kolmannen sektorin toiminta löytyy kunnittain ja teemoittain yhdestä kanavasta.
  • Julkaistu Pohjois-Savon järjestöstrategia kokoamaan tietoa järjestökentästä ja sen kehittämistarpeista tulevaisuudessa.
    ”Pohjois-Savon järjestöstrategia – Järjestöjen Pohjois-Savo 2030” on yhdistysten ja järjestöjen näkemys järjestötoiminnan suunnasta. Strategia kokoaa paikallisen, järjestöjen tilaa ja toimintaympäristöä kuvaavan, tiedon yhteen ja linjaa tulevaisuutta.

Tutustu tarkemmin hankkeen tuloksiin ja julkaisuihin Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n sivuilla: https://pssotu.fi/sakke.html  

 

Muutoksia hankkeen henkilöstössä loppuvuonna 2020 

Sakke-hankkeen projektipäällikkö Anne Aholainen sekä järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen päättävät työnsä Sakke-hankkeessa syyskuun loppuun. Anne Aholainen aloittaa Pohjois-Savon Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen osallisuus- ja järjestökoordinaattorina 1.10.2020.

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia yhdistys- ja järjestötoimijoita sekä yhteistyökumppaneita, keiden kanssa olemme järjestökenttämme yhteistyötä ja sen tärkeitä teemoja saaneet olla yhdessä viemässä eteenpäin!

 

(Nostalgiakuva Siilinjärven Järjestöjatkot tilaisuudesta vuodelta 2018 Uutis-Jousi 22.3.2018)

 

 

 

Lokakuun alusta Pohjois-Savon Järjestötietopalvelun (Pohjoissavolaiset.fi) ylläpitotyötä sekä järjestöneuvoston avustavaa toimintaa aloittaa osa-aikaisella työpanoksella tekemään Nelli Reinikainen (pohjoissavolaiset@pssotu.fi, p. 044 243 9000).

 


Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustama hanke. Hanke on STEAn Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke, jonka valtakunnallista kokonaisuutta koordinoi SOSTE.

Asiasanat

Sakke-hanke, järjestöyhteistyö, pohjois-savo, järjestöstrategia, järjestöneuvosto, pohjoissavolaiset.fi,