Haastattelukutsu yhdistystoimijoille, jotka eivät juuri käytä digitaalisia palveluita tai laitteita yhdistystoiminnassaan

Haastattelukutsu yhdistystoimijoille, jotka eivät juuri käytä digitaalisia palveluita tai laitteita yhdistystoiminnassaan

Digi- ja väestötietovirasto selvittää yrittäjien ja yhteisötoimijoiden, kuten yhdistysten ja säätiöiden, tuen tarpeita digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttöön. Se toivoo haastateltaviksi eri-ikäisiä ja eri aloilla toimivia yrittäjiä ja yhdistystoimijoita eri puolilta Suomea.

Haastateltaviksi etsitään erityisesti yhdistystoimijoita, 1) joilla ei ole sähköpostia, 2) joilla se on, mutta työt, kuten tapaamiset, ajanvaraukset, kirjanpito, sujuvat pääosin kasvokkain, puhelimella tai paperilla ja 3) joilla on jokin älylaite, mutta sen käyttö liittyy vapaa-aikaan.

Haastattelut tehdään puhelimitse tai tarvittaessa kasvokkain, ja vastaukset anonymisoidaan.

Lisätiedot: henriikka.eloluoto(at)dvv.fi, puhelin 0295 535 124.

 

Lue myös: https://dvv.fi/digituki-yrityksille-ja-yhteisoille