Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä.
Työryhmän keskeiset muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtaja-toimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista, etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa ja verkkokokouksen sallimista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa. Työryhmä ehdottaa lisäksi mm. yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenen esteellisyyden selventämistä laissa.

Työryhmä ehdottaa perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeiden huomioon ottamista uutta toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevalla lailla. Työryhmä ehdottaa myös, että pienimmät yhdistykset ja toimintaryhmät vapautettaisiin kirjanpitolain mukaisista talouden seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista ja niille sallittaisiin kevyempi jäsenten ja sidosryhmien tiedontarpeet täyttävä tilinpito.

Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelutoimeksiannosta päätettäessä.
Mietinnön sisältöä esitellään ja siitä voi keskustella oikeusministeriön Teams -tapahtumassa 8.4. LISÄTIETOJA TAPAHTUMASTA.
Mietintöön voi tutustua ja lausunnon voi antaa 14.4. mennessä osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4