Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke

01.03.2017 - 31.12.2019 / Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Sakke – hanke toimii kaikkien pohjoissavolaisten yhdistysten ja järjestöjen resurssina järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi sekä rakenteiden luomiseksi kunta- ja maakuntakumppanuuteen. Toiminta-alueena hankkeessa ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat sekä Joroinen. Sakke-hanke on mukana valtakunnallisessa Järjestö 2.0-ohjelman verkostossa, jota koordinoi SOSTE – Suomen sosiaali- ja terveys ry.

 

Järjestöyhteistyön rakenne – yhteistyöstä voimaa toimintaan ja vaikuttamistyöhön

Tavoitteena on luoda pysyvä, Pohjois-Savoon räätälöity, järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttamista tukeva toimintamalli. Järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö maakunnassa mahdollistaa järjestöjen keskinäisen ja avoimen vuoropuhelun sekä yhteistyön rakentamisen muihin tahoihin, kuten maakuntaan.

Järjestöyhteistyön edistämiseksi hankkeessa on käynnistetty maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän – Pohjois-Savon Jerryn toiminta. Jerry toimii risteysasemana eri alojen järjestöille ja niiden verkostoille. Hankkeessa tuetaan myös paikallista järjestöjen yhteistyötä kuntatasolla.

Järjestöyhteistyörakenteen toiminnan osana järjestetään kumppanuuspöytiä yhdistämään laajemmin järjestöjen, kuntien sekä maakunnan toimijoita yhteisten teemojen äärelle.

 

Yhdistysohjelma – monipuolisen kentän toiminta näkyväksi

Yhdistysohjelman tavoite on koota tietoa järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta Pohjois-Savossa. Yhdistysohjelmaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Yhdistysohjelma sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille.

Yhdistysohjelma toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Yhdistysohjelma valmistuu ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2019, minkä jälkeen ohjelman mukaista kehittämistoimintaa jalkautetaan paikallisissa ja maakunnallisissa järjestötapaamisissa.

 

Pohjoissavolaiset-fi – tieto toimijoista ja toiminnasta saataville

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu kokoaa pohjoissavolaisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen yhteystiedot ja toiminnan yhteen paikkaan.

Järjestötietopalvelu mahdollistaa kansalaisille väylän löytää järjestö- ja yhdistystoiminnan piiriin sekä viranomaisille kanavan toimijoiden saavuttamiseen. Lisäksi järjestö- ja yhdistystoimijat löytävät sivustolta tietoa toimintansa tueksi.

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu on osa valtakunnallista toimeksi.fi – verkkopalvelukokonaisuutta, mikä on perustettu helpottamaan mm. kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan löytämistä ja viestintää.

Microkatu 1 F-osa 1 krs, 70210 Kuopio

Technopolis Microkatu Kuopio, Microkatu, Kuopio, Suomi

Osoitteet

  • Microkatu 1 F-osa 1 krs, 70210 Kuopio

    Technopolis Microkatu Kuopio, Microkatu, Kuopio, Suomi

Kotisivut

Facebook

Instagram

Facebook-ryhmä: Järjestöyhteistyön kehittäminen Pohjois-Savossa

Tilaa Pohjois-Savon järjestöyhteistyön uutiskirje

Henkilöt

Aholainen, Anne

Projektipäällikkö

p. 0442358997
s. etunimi.sukunimi@pssotu.fi

Ovaskainen, Henna

Järjestökoordinaattori

p. 0442439000
s. etunimi.sukunimi@pssotu.fi