Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke

01.03.2017 - 30.09.2020 / Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Sakke – hanke toimii kaikkien pohjoissavolaisten yhdistysten ja järjestöjen resurssina järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi sekä rakenteiden luomiseksi kunta- ja maakuntakumppanuuteen. Toiminta-alueena hankkeessa ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat sekä Joroinen. Sakke-hanke on mukana valtakunnallisessa Järjestö 2.0-ohjelmassa, jota koordinoi SOSTE – Suomen sosiaali- ja terveys ry.

 

Hankkeen ajankohtaisen toiminnan ja tilaisuudet löydät kootusti kotisivuilta.

 

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenne

Järjestöjen ja yhdistysten maakunnallinen yhteistyörakenne mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun.

Tutustu yhteistyöhön TÄSTÄ.

 

Pohjois-Savon järjestöstrategia (julkaisu maaliskuussa 2019)

Järjestöstrategiaan on koottu tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.
Tutustu strategiaan TÄSTÄ.

 

Pohjois-Savon järjestötietopalvelu

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu tekee näkyväksi aktiivisia järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä niiden toimintaa! Järjestötietopalvelu mahdollistaa kansalaisille ja viranomaisille väylän löytää järjestö- ja yhdistystoimijoita sekä toimintaa. Lisäksi järjestö- ja yhdistystoimijat löytävät sivustolta tietoa toimintansa tueksi.

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu on osa valtakunnallista toimeksi.fi – verkkopalvelukokonaisuutta, mikä on perustettu helpottamaan mm. kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan löytämistä ja viestintää.

Käyntiosoite: Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

Sepänkatu 1, Kuopio, Suomi

Postiosoite: Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry PL 247, 70101

Kuopio, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite: Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

    Sepänkatu 1, Kuopio, Suomi

  • Postiosoite: Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry PL 247, 70101

    Kuopio, Suomi

Kotisivut

Asiasanat

järjestö, järjestötoiminta, kansalaisjärjestötoiminta, kansalaisjärjestöt, yhdistystoiminta, järjestöyhteistyö, yhteistyöhankkeet, yhteistyöverkosto, verkostoyhteistyö, yhteistyö, kuntayhteistyö, järjestörakenne, järjestöstrategia, järjestöille, järjestöt, järjestötieto, järjestötyö,