Pohjois-Savon Järjestöneuvosto

Pohjois-Savon järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen. Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.

Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt järjestöneuvoston maakunnan viralliseksi järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyörakenteeksi järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteinen tavoite on asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa ja heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen nimeämät henkilöt. Lisäksi mukana kokoonpanossa on asiantuntijajäsenenä alueellisen HYTE-tiimin edustaja.

Järjestöneuvoston nimeämiä edustajia maakunnan kehittämistoimintaan:

  • Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä; Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta ry, Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry, Sinikka Roth, Perheentalo-yhteistyö
  • Tulevaisuuden sote-keskus Pohjois-Savossa: Heidi Hartikainen, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
  • DigiVieri -hanke: Tiina Brunell, Savonetti ry
  • Pohjoissavolaiset nuoret tulevaisuudentekijät -hanke: Jussi Salmi, Suomen nuorisoseurat, Pohjois-Savon aluetoimisto

Tutustu ajankohtaisiin uutisiin ja toimintaan järjestöneuvoston toimijakortissa >>


Pohjois-Savon Järjestöneuvosto toimikaudella 2019-2020/2021

Lapsi- ja perhejärjestöt
varsinainen jäsen: Sinikka Roth, Pohjois-Savon lapsi- ja perheasiain verkosto, MLL Iisalmi, Perheentalo-yhteistyö
varajäsen: Eeva Heinonen, Pohjois-Savon lapsi- ja perheasiain verkosto, Kuopion Pelastakaa Lapset ry

 

Nuorisotyön järjestöt
varsinainen jäsen:Jussi Salmi, Maakunnallinen lapsi- ja nuorisotyön verkosto – Alte, Suomen Nuorisoseurat, Pohjois-Savon aluetoimisto
varajäsen: Tatu Tossavainen, Nuorten palvelu ry

 

Työelämää ja työ- ja toimintakykyä edistävät järjestöt
varsinainen jäsen:Tuula Hirvonen, TOIMI-työvalmennussäätiö sr
varajäsen: Outi Väyrynen, Suonenjoen Rivertech ry

 

Vanhustyön järjestöt
varsinainen jäsen: Eija Rytkönen, Pohjois-Savon Muisti ry
varajäsen: Tiina Brunell, Seniorien ATK-yhdistys SAVONETTI ry

 

Kansanterveys- potilas- ja vammaistoiminta
varsinainen jäsen:Heidi Hartikainen, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
varajäsen: Tarja Ikonen, Savon sydänpiiri ry

 

Kulttuuri- ja taidejärjestöt
varsinainen jäsen: Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
varajäsen: Eeva Mäkinen, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

 

Liikunta- ja urheilujärjestöt
varsinainen jäsen: Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta ry
varajäsen: Markku Sopanen, Vuorelan Kunto ry

 

Harrastus- ja neuvontajärjestöt
varsinainen jäsen: Liisa Raatikainen, Pielaveden 4h yhdistys ry

 

Elinkeinojen ja kehittämisen edistämisen järjestöt
varsinainen jäsen: Jaana Paananen, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

 

Kylien ja asukastoiminnan sekä lähidemokratian järjestöt
varsinainen jäsen: Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry
varajäsen: Maritta Norberg, Pohjois-Savon kylät ry, Muuruveden kyläyhdistys

 

Arjen turvallisuus järjestöt
varsinainen jäsen: Osmo Tolonen, Vapepa
varajäsen: Eila Tolppanen, Pohjois-Savon kylät ry

 

Monikulttuurisuusjärjestöt
varsinainen jäsen: Katja Koponen, Kuopion Setlementti Puijola ry

 

Mielenterveys- ja päihdetyön järjestöt
varsinainen jäsen: Tiina Puranen, Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry (OMA ry)

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
varsinainen jäsen: Sami Hämäläinen, Huoltoliitto ry
varajäsen: Heikki Otava, Nuorisokeskus Metsäkartano

 

Maakuntahallituksen nimeämät edustajat
Pekka Leskinen ja Neeta Röppänen

Asiantuntijajäsenet
Helena Törmi, Pohjois–Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, HYTE- tiimi

Anne Aholainen, Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20

 

Sihteeriys: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry / Mika Saastamoinen


Lisätietoja:
Järjestöneuvoston puheenjohtaja Risto Kovanen, risto.kovanen(at)pohjois-savonliikunta.fi, p. 040 705 8897
Järjestöneuvoston sihteeri Mika Saastamoinen, mika.saastamoinen(at)invalidiliitto.fi, p. 044 765 1375

 

Resurssina järjestöyhteistyön toimintamallin kehittämiseksi Pohjois-Savoon on toiminut Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2017-2020).

Kuva järjestöneuvoston edustajista maakuntaliiton portailla.Muokattu viimeksi: 02.02.2021