Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa

Järjestöjen ja yhdistysten maakunnallinen yhteistyö mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun. Lisäksi Pohjois-Savosta löytyy eri teemoissa toimivia järjestöjen verkostoja ja yhteistä vaikuttamistoimintaa. Tältä sivulta löydät tietoa maakunnallisesta järjestöyhteistyöstä ja järjestöjen verkostoista Pohjois-Savossa.

Myös kuntatasolla järjestöyhteistyötä tehdään aktiivisesti ja kokoonnutaan säännöllisesti erilaisiin yhdistyksiä kokoaviin tilaisuuksiin.


Maakunnallinen järjestöyhteistyö

Pohjois-Savon järjestöjen maakunnallisen yhteistyön veturina toimii Pohjois-Savon järjestöneuvosto. Neuvoston toiminnan käynnistämiseksi sekä laajemmin järjestö- ja yhdistyskentän osallistamiseksi on perustettu kaikille avoin Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyön ryhmä.

 

Järjestöneuvosto – virallinen järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyötoimielin (edustuksellinen)

  • Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa ja heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen nimeämät henkilöt. Lisäksi mukana kokoonpanossa on asiantuntiajäsenenä alueellisen HYTE-tiimin edustaja.
    Tutustu järjestöneuvostoon >>

 

Pohjois-Savon Jerry – maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä (avoin kaikille)

  • Maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä on tarkoitettu kaikille maakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille yhdistyksille Pohjois-Savossa.
  • Voit ilmoittaa yhdistyksesi mukaan milloin tahansa!
    Tutustu Jerryyn >>

Muokattu viimeksi: 19.02.2020