Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1op)

02.10.2018 klo 18:30 - 06.11.2018 klo 20:00 / Koulutus/seminaari

Työs­ken­te­let­kö yh­dis­tyk­ses­sä, jär­jes­tös­sä tai va­paa­eh­tois­työs­sä? Mie­tit­kö tois­tu­vas­ti, mi­ten voi­sit te­hos­taa toi­min­taan­ne? Tök­kii­kö tie­don­kul­ku ja ovat­ko do­ku­men­tit hu­kas­sa? Mie­ti­tyt­tää­kö var­muus­ko­pi­oin­ti? Entä so­vel­lus­ten yh­teis­käyt­tö? Ha­lu­ai­sit­ko tie­toa mak­sut­to­mis­ta ja help­po­käyt­töi­sis­tä so­vel­luk­sis­ta, jot­ka so­pi­si­vat tei­dän toi­min­tan­ne tar­pei­siin?

Verkkoval­men­nuk­ses­sa tu­tus­tu­taan mak­sut­to­miin ja help­po­käyt­töi­siin, ver­kos­ta löy­ty­viin työ­ka­lui­hin, jot­ka hel­pot­ta­vat ja no­peut­ta­vat yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön työs­ken­te­lyä. Työ­ka­lu­ja voi­daan käyt­tää sekä jä­sen­ten vä­li­seen että ulos­päin suun­tau­tu­vaan vies­tin­tään ja yh­teis­työ­hön.

Tervetuloa opiskelemaan!

Lisätietoja: https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/94/article-30542

 

Osoitteet

  • Suomi

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen, Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Suomi

Teemat

ammattijärjestötoiminta, elinkeinot ja talous, asukas- ja kylätoiminta, eläkeläistoiminta, harrastus ja vapaa-aika, kerhot, keräykset ja avustustoiminta, kuntoutus- ja hoitopalvelut, lomat ja leirit, luottamustoiminta, myynti ja markkinointi, talkoot, tapahtuma, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, vapaaehtoisuus, viestintä, yhteistyö ja verkostot

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tapahtuma on verkossa

https://snellmankesayliopisto.fi/

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumiset 25.9 mennessä.