Niiralan Omakotiyhdistys ry

Niiralan Omakotiyhdistys ry. on yksi Suomen Omakotiliiton Pohjois -Savon piirin viidestätoista jäsenyhdistyksestä. Suomen Omakotiliiton tehtävänä on puolustaa pientaloasukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja.
Niiralan Omakotiyhdistys ry. pyrkii Niiralan kaupunginosan kehittämiseen mm. pitämällä yhteyttä tarvittaessa kaupungin virastoihin sekä muihin päättäviin elimiin. Yhdistyksen toiminnassa kyse on asuinalueen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttamisesta. Yleensä asioista, jotka liittyvät pientaloasukkaiden arkeen ja asuinympäristöön.

Omakotitalkkaritoiminta on tärkein Niiralan Omakotiyhdistyksen toimintamuodoista. Omakotitalkkaritoiminnalla pyritään tukemaan mm. ikäihmisten asumista omakotitaloissaan. Talkkaritoimintaa yhdistyksellä on ollut jo vuodesta 2005 saakka ja toiminta jatkuu yhden tai mahdollisesti kahden talkkarin voimin jatkossakin.

Työvälinelainaus on ilmaista palvelua jäsenistölle.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, edunvalvonta

Avainsanat

arjen hyvinvointi, omatalkkaritoiminta, välinelainaus, edunvalvonta, yhdistys, Kuopio (paikallinen yhdistys)

Kohderyhmä

jäsenet

Ikäryhmä

vanhukset (80 v. - ), ikäihmiset (63-79 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Kehäkatu 15

    Kehäkatu 15

Yhteystiedot

Kotikunta: Kuopio
Sähköposti:
niirala@omakotiliitto.fi
Puhelin: 050 5855995

Lisätietoa verkossa

Niiralan Omakotiyhdistys ry

Niiralan Omakotiyhdistys ry

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Kaupunginosa / Kylä
Niirala

Kehäkatu 15

Kehäkatu 15, Kuopio, Suomi