Eväitä Elämälle: Oppimateriaali- ja harrastustuki

01.01.2021 - 31.12.2021 / Yksilöllinen tuki / Iisalmen Pelastakaa Lapset ry

Toimintaa järjestetään

Pelastakaa Lapset tukee Eväitä Elämälle -ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea, mutta pyrimme ottamaan huomioon myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Oppimateriaalituki myönnetään ensisijaisesti Suomalaisen Kirjakaupan osto-oikeutena tai toissijaisesti tilisiirtona (alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet toimitettava kuluvan vuoden loppuun mennessä). Harrastustuki maksetaan tilisiirtoina tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle tilille, jolloin tuen saajalla/huoltajalla on velvollisuus toimittaa alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaikki alkuperäiset kulutositteet liitetään  yhdistyksen kirjanpitoon. Seuraava oppimateriaali- tai harrastustuki maksetaan vain silloin, kun edellisestä saadusta tuesta on toimitettu asianmukaiset kuitit tai muut kulutositteet.

Tiedustelut: iisalmi@pelastakaalapset.net

Oppimateriaalituki- ja harrastustustukihaut ovat joustavia, hakemuksen voit tehdä tarpeen mukaan.

Hakemukset voit toimittaa yhdistyksen osoitteeseen Pohjolankatu 6 L 6, 74100 Iisalmi (Perhekeskus Onni ja Ilona Citykäytävässä keskustassa).

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Iisalmi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus

Avainsanat

elämäntilanne

Kohderyhmä

lapset ja nuoret

Ikäryhmä

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)