Vapaaehtoistoiminta

Suoritus ajankohta: 20.08.2018 / Haku päättyy: 31.12.2018 / esiintyminen, luova toiminta, musiikki, kampanjat, vaikuttaminen, kokemusasiantuntijuus, ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, tiedotus, viestintä, vertaistukitoiminta (vertaistoiminta) / Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry (OMA ry)

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä vapaaehtoistoiminnan kautta sekä saada mielenterveysomaisten ääni paremmin kuuluviin yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta perustuu luottamukseen, suvaitsevaisuuteen ja avoimuuteen.

Paras tapa lisätä omaa onnellisuutta
on tehdä joku toinen onnellisemmaksi.
Löydä oma tapasi auttaa!

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten ehdoilla eikä heiltä vaadita ammatillista osaamista tehtävissään. Vapaaehtoisten toiveet ja ideat huomioidaan vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Vapaaehtoiset voivat valita säännöllisen tai kertaluontoisen tavan olla mukana toiminnassa. Vapaaehtoisilta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä. Vapaaehtoistoiminta lähtee vapaaehtoisen voimavaroista.

Vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. Yhdistyksen työntekijät tarjoavat tukea ja ohjausta vapaaehtoisille ja ovat vapaaehtoisten tavoitettavissa heidän toimiessaan tehtävissään.

Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:n vapaaehtoisena voit muun muassa:

  • ideoida ja järjestää kanssamme erilaisia tapahtumia, kuten omaiskahviloita
  • auttaa jäsenkirjeen postituksessa
  • auttaa yhdistystä tiedottamistyössä toimittamalla esitteitä sovittuihin paikkoihin
  • ottaa valokuvia yhdistyksen tiedotteita ja nettisivuja varten
  • pitää kokemuspuheenvuoroja ja toimia vertaisryhmien ohjaajana

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta ja olet innostunut tarjoamaan omia ideoitasi ja osaamistasi yhdistyksen toimintaan!

Omaistyöntekijä Johanna Björn
p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Kunta
Kuopio, Mikkeli

Yhteystiedot

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Toiveet ja edellytykset