Aluepalvelu


Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään 2020 Lappeenrannassa, Nurmeksessa tai Kurikassa. Kaakkois-Suomen tapahtuman suunnittelivat ja sen myös toteuttaisivat alle 30- vuotiaat nuoret. Erityisesti heidän tulevaisuuteensa vaikuttaa parlamentin teema kestävä kehitys. Äänestä nupit kaakkoon 26. – 28.3. maaseutuparlamentti.fi


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke osallistui Alva-hankkeen järjestämään vapaaehtoistyön johtamisen koulutukseen Ylivieskassa, jonka kouluttajana toimi Anne Laimio. Koulutus antoi paljon hyviä, uusia ajatuksia vapaaehtoistyön koordinoinnin tueksi. Järjestörakenne –hanke on myös mukana Valikkoryhmissä Oulussa ja Oulun eteläisellä alueella. Valikkoryhmissä kehitetään ja vaihdetaan ajatuksia Lue lisää…


Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa. Lisäksi sivustolla muistellaan omia luontokokemuksia, tehdään tehtäviä, nautiskellaan luonnon väreistä ja äänistä sekä katsotaan videoita vuodenajoista ja -ilmiöistä. Tutustu sivustoon


’Tarvitaan lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä maakunnallisten järjestöjen välille. Kokoamalla maakunnallisten järjestöjen näkemykset yhteen voidaan parhaiten vaikuttaa valtakunnalliselle tasolle ja vahvistaa moniäänistä vuoropuhelua’, toteaa SOTUNET -neuvottelukunnan puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.


SOTUNET avasi tiistaina 19.3.2019 ’Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! – kampanjan verkkosivuillaan. Kampanjaan on ilmoittautunut mukaan lähes 90 kansanedustajaehdokasta eri vaalipiireistä ja eri puolueista. Ehdokkaat ovat sitoutuneet ajamaan seuraavia asioita:
– Maakunnissa toimivia järjestöjä tulee kuulla päätöksenteossa ja ottaa mukaan hyte- ja sote-valmistelutyöhön
– Maakunnissa toimivat järjestöt tulee tunnistaa ja tunnustaa osaavina ja tasavertaisina kumppaneina


Maaseudun Sivistysliiton verkko-opiston menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja niin tutustumiseen, ryhmätyöskentelyyn kuin palautteen saamiseen ja antamiseen. Voit hakea ideoita sekä miettiä uusia tapoja kouluttaa, ideoida ryhmässä tai vaikka tehdä toimintasuunnitelmia. Materiaalipankista löydät mm: Koto-kortit Käsikirja uusien ihmisten kohtaamisesta osallisuuskortit Lue lisää…


Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyy Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt Suomen hallituksen eroon 8. maaliskuuta 2019. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oli turvata kaikille suomalaisille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa tehty Lue lisää…


STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat: vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä Lue lisää…


Palvelumuotoiluajattelu on tämän ajan ”the juttu” liiketoiminnassa eli silloin kun puhutaan jonkin tuotteen tai palvelun myymisestä. Viime vuosina palvelumuotoiluajattelua ollaan tuotu yhä enemmän myös järjestömaailmaan siksi, että toimintaympäristön muutos pakottaa järjestöt ja yhdistykset uudelleenarvioimaan toimintaansa ja miettimään eri tavalla oman Lue lisää…


Yhteensä: 401